سقف هالودال (دال بتنی سه محوره)

سقف هالودال علاوه بر مکعبی بودن قالب و ایجاد شبکه متعامد بتنی، دارای محور کششی مورب به منظور انتقال سریع بار به المانهای باربر جانبی محل بارگذاری می باشد و باعث افزایش چشمگیر ظرفیت باربری سقف می شود و همین امر باعث گردیده تا سقف هالودال قابلیت انتقال بار سه محوره را بدست آورد (ارتقاء از دال دومحوره به دال سه محوره).
کاهش جرم موثر دال در زلزله و کاهش نیروی برشی زلزله بر سازه، جلوگیری از ترک و گسیختگی بتن، تحمل بارهای کششی تحتانی و فشاری فوقانی به علت یکسان بودن فاصله سطح بالا و پایین تیر … بیشتر بخوانید

اخبار و مقالات هالودال

مدیران هالودال

مدیر عامل: مهندس هادی ایزانلو
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 01727-4-1-38
عضو انجمن مدیریت پروژه ایران 91-043-M

هالودال مورد تایید